Training : "Ik ben Ik"


Kinderen hebben in hun omgang met anderen allerlei vaardigheden nodig.
Sociale vaardigheden zijn de vaardigheden die je nodig hebt om contact te kunnen maken met anderen. Je hebt ze nodig wanneer je met iemand vrienden wilt worden of wanneer je iemand bijvoorbeeld om hulp wilt vragen. Wanneer je sociaal vaardig bent weet je hoe je met iemand een gesprekje aanknoopt. Je kunt goed je eigen verhaal vertellen en luisteren naar wat iemand anders te zeggen heeft. Wanneer iemand praat, ga je er niet doorheen schreeuwen, maar je wacht rustig jouw beurt af. Je durft ook je eigen mening te geven. Je weet hoe je met iemand samen kunt werken en je kunt je in de ander verplaatsen. Hoe voelt iemand zich? Is hij blij of verdrietig? Je weet dat de manier waarop jij je gedraagt invloed heeft op hoe mensen op jou reageren.
Sociale vaardigheden hebben dus te maken met het contact tussen jou en andere mensen. Het kan zijn dat jij je verlegen voelt en niet goed weet wat je tegen anderen moet zeggen, ook al wil je dit wel graag. Je wilt graag vrienden hebben, maar durft aan niemand te vragen of ze met je af willen spreken. Om te leren contact te maken met andere mensen kun je een training volgen.


De basis in het omgaan met anderen is weten wie je bent. Vandaar dat we altijd uitgaan van het herkennen en erkennen van je eigen kwaliteiten want zoals het liedje van kinderen voor kinderen al zegt:
"je bent goed zoals je bent"
Dat leren we je ontdekken.

We geven deze training op de basisischool of in kleine groepjes op een eigen locatie. Heeft u interesse neem dan contact met ons op.