Studie- en huiswerk begeleiding


Zit uw kind op de middelbare school en ondervindt het moeilijkheden bij de studie als gevolg van een beperking of belemmering zoals Add, Adhd, een vorm van autisme of heeft uw kind een chronische ziekte en mist daardoor vaker onderwijs dan is ondersteuning in kleine groepjes of individueel een mogelijkheid.

Ieder middag van 14.45 uur tot 17.00 uur is er de mogelijkheid tot begeleiding en wordt uw kind ondersteund bij het methodisch aanpakken van studie, huiswerk en projecten door:

- Het leren overzicht houden en het maken van een planning.
- Het doornemen van leerstof.
- Het maken van samenvattingen, mindmaps.
- Het maken van huiswerk.
- het inhalen van kleine achterstanden op vakken.

Maar ook:
- Het vergroten van het zelfvertrouwen, motivatie en enthousiasme.

- Het verbeteren van de werkhouding.
- Het verbeteren van het sociaal-emotioneel welbevinden.
- het ontlasten van de thuissituatie.
- Het vergroten van de zelfstandigheid.

We doen dit vanuit de kwaliteiten van uw kind en de kennis van special needs en wat dat betekent voor de belemmeringen in leren.
:
Rapportage: een aantal maal per jaar ontvangt u een rapportage uw kind. Hierin geven we de voortgang aan. Op uw wens kan dit in een persoonlijk gesprek toegelicht worden.

Tarieven zijn afhankelijk van de aantal dagen die Uw zoon/dochter komt

2x per week : 150,- euro per maand

3x per week : 170,- euro per maand

4x per week : 200,- euro per maand

5x per week : 220,- euro per maand

Tarieven individuele begeleiding na overleg.

In deze tarieven zijn de vaste vrije dagen en korte vakantie's reeds verrekend. Het betreft dus een vast bedrag per maand per schooljaar.

Locatie: Philips van HorneStudiecoachingLeerlingen die hulp nodig hebben met planningen
overzicht, of die afbouwen na de huiswerkbegeleiding
en nog een steuntje in de rug nodig hebben, krijgen met
minimaal èèn uur per week individuele begeleiding
weer grip op de studie.