Home

  
Kidzbegeleiding biedt specifieke hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. We geven individuele ondersteuning,trainingen en bieden studie- en huiswerkbegeleiding.
Wij doen dit vanuit de overtuiging dat leren leuk is en ieder kind het een uitdaging vindt om zich te ontwikkelen, maar dan wel op een manier die specifiek bij hen past.

Tijdens een intake-gesprek zullen wij gezamelijk een ontwikkelingsplan bespreken waarbinnen we Uw zoon/dochter specifiek kunnen begeleiden. Wij zullen U als ouder regelmatig informeren (d.m.v. een verslag) over de vorderingen van uw zoon/dochter. Daarnaast zal er altijd, wanneer het nodig is, de mogelijkheid bestaan telefonisch of via de mail een persoonlijk gesprek te plannen waarin wij eventuele vragen kunnen beantwoorden.

Klik hier voor een kleine impressie